Vloga za prenos številke

Če želite prenesti vašo obstoječo telefonsko številko v omrežje DetelIP je potrebno pripraviti naslednje:

- kopija oz. scan zadnjega računa za telefonske storitve

- kopija oz. scan osebnega dokumenta lastnika telefonskega priključka

- izpolniti zahtevo za prenos številke. Zahtevo dobite tukaj.