Kvaliteta TV in RA signala
Pred prijavo slabe kvalitete televizijskega in radijskega signala preverite in pripravite sledeče:

1. Ali je slab sprejemni signal na vseh kanalih ali samo na določenih kanalih.
2. Če imate več TV ali RA sprejemnikov preverite ali je prejemni signal povsod slab.
3. Preverite ali so vse priključne vrvice ustrezno priklopljene.
4. Če ste sami priključili kakšen dodatni TV sprejemnik prosim to sporočite našemu tehniku pri prijavi napake, da bo kvaliteto le te lahko preveril, ker le tako lahko zagotovimo dober sprejem.
5. Zaradi lažjega preverjanja vašega priključka vas prosimo da pred prijavo napake (razen v primeru popolnega izpada siganlov) pripravite trinajst (13) mestno naročniško številko vašega kabelskega priključka. Najdete jo pod poljem sklic na položnici katero prejemate vsak mesec (ni nujno, da preberete iz zadnje položnice).