Posebnosti pri priklopu

POSEBNOSTI:

Za skupinske priključke (šole, hoteli, servisi, samski domovi, gostinski lokali, poslovne stavbe...) ali za posebne priključke oziroma dodatne vtičnice, ki niso v CENIKU, se cena priključka in cena mesečnega vzdrževanja določi za vsak primer posebej.